Si te heqim Shortcut virus ne Usb (Flash drive)Pyetja
Përshëndetje!  Një dit e kisha mbushur  USB flash timin me disa dokumenta për tiprintuar dhe pasi qe nuk kisha printer ne shtëpi jam detyruar te shkoj tek një shtëpiprintimi dhe aty ne Pc-te e tyre kishte viruse dhe te gjitha dokumentet e mijau bene ne  shkurtesa (Shortcut) dhe kështunuk munda di hapja për ti printuar me. Desha te dijë a me kanë humbur këto dokumente, a mund ti kthej dhe cila është mënyra me emir për te u mbrojtur nga ky virus.Përgjigja:

Ky lloj virusi ndryshe edhe i njoftuar me emra te ndryshme si “Shortcut virus”apo “lier” është një virus për mendimin time jo shumë për te shkaktuar dëmeedhe pse me te vërtet na shkakton dem për shkak qe nuk ja le te i përfundojmë punëttona me një herë por duhet te nderrmarim hapa qe te arrimë deri aty. Dhegjithashtu për ata qe nuk dine me tepër për këtë virus është vështir për te igjetur këto te dhëna përsëri pasi qe shumica mendojnë qe ato vet se ka humburdhe i heqin ato ne Disku i jashtëm (USB Flash Drive) ky virus është thjesht njëautorun virus qe mendoj tashme është i njehur nga te gjitha antiviruset dhe me njëscanim ne usb ai virus hiqet. Por pasi ta kemi hequr virusin a kthehen te dhënatshtrohet pyetja jo te dhënat janë shendrruar ne një gjendje tjetër. Pra janëshendrrtuar ne meny te fshehur thjesht janë bere “hide” dhe ato për ti irikthyer kemi mënyra te ndryshme dhe disa nga këto mënyra do t’jua tregoj tanine vazhdim.

Mënyra e pare. (1)
Kjo është mënyra me e lehtë por për disa mundte tingëllon pak abstrakte nëse nuk punon me te paren here dhe mund te jetëpaksa i hutuar ne fillim.
Fillo ne këtë mënyrë:
 1.    Scano Diskun e jashtëm (USB-ne). Hiqviruset nga aty.
 2.     Rinis atë (kjo është sa për siguriqe te jetë i rikyqur).
 3.     Ndiq këto hapa: tool > folder options > view  > show hiden files and folders.
 4.      RikyqDiskun përsëri dhe shiko a i sheh te dhënat.

Mënyra  dyte. (2)
Kjo mënyrë mund te jetë me efektive por ështëpak me tepër pune.
Fillo ne këtë meny:
 1.      Kliko linkun me poshtë për teshkarkuar "AutorunExterminator".

 2. http://en.kioskea.net/download/download-11613-autorun-exterminator
 3.  
 4.       Extractoje  (për extrakt shkarko një aplikacionkompresimi si winrar apo winzip).
 5.       Kliko dy here ne "AutorunExterminator".
 6.       Vendos Diskun e jashtëm tani.
 7.       Ky do te heq te gjitha viruset tellojit “autorun.inf” nga disku i jashtëm dhe ai i mbrëmshëm.
 8.       Kliko Start > run > shkruaj “cmd”pa shojza dhe kliko > ok.
 9.       Shkruaj këtë komand  “attrib -h -r -s /s /d g:\*.*” pa shojza këtukam paraqitur emërtimin e diskut si g: ti mund ta ndryshosh ne baze te emërtimitte diskut tënd.
 10.       Shtyp “enter”, 
 11.       Shiko për te dhënat ne diskun tënd.
Mënyra me e mirë për te u mbrojtur nga këtoviruse qe te mos shkaktojnë dëme te menjëhershme është qe te i kompresojm te dhënatne një winrar. E pastaj nëse shkojmë ne një shtypshkronje apo ne shtëpi shtypite shikojmë a kishte ndikim ky virus dhe te bejm një extrakt qe te mos na bejepune për te ndryshuar dhe për te skanuar diskun tone.//kekompjuter.blogspot.com//

çdo kopjim i ketij artikulli mund te sjell ne padij gjugjsore pershkak te ligjit mbi te drejten e autorit